Benificjent AX Technology Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt w poniższym zakresie:

 

Budowanie potencjału eksportowego dla nowych produktów w przedsiębiorstwie AX TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. k.

 

Cel projektu:

Lepsze warunki do rozwoju MŚP dzięki budowaniu potencjału eksportowego przedsiębiorstw, a także kreowanie współpracy gospodarczej

 

Numer projektu:

RPZP.01.15.00-32-0021/17-00

 

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©  2016-2018 Ax Technology. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CHANGE LANGUAGE

EN

DE